WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2022

 

Pierwsze dwudziestolecie XXI wieku to okres największego w dziejach Polski rozwoju budownictwa infrastrukturalnego. W tym okresie wybudowaliśmy podstawową sieć autostrad i dróg ekspresowych. Prowadzone są dalsze inwestycje drogowe oraz modernizacja linii kolejowych. W ramach tych inwestycji powstało w Polsce ponad 2000 nowych obiektów mostowych, a polscy inżynierowie opanowali zasady projektowania i budowy nowoczesnych konstrukcji. W Polsce powstały największe w Europie mosty typu ekstradosed, innowacyjne mosty hybrydowe i obiekty z kompozytów. Niemniej jednak w przebiegu niektórych procesów inwestycyjnych zostały wykazane niedostatki w zakresie projektowania czy przestrzegania reżimów technologicznych. W kilku nowych mostach wystąpiły awarie kabli zewnętrznych czy niedoszacowanie nośności. Te i inne czynniki spowodowały, że Organizatorzy Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe postanowili spotkanie w 2022 poświęcić wyzwaniom jakie stawia się przed inżynierem współczesnego mostownictwa.

Zapraszamy wszystkie środowiska związane z obszarem inżynierii mostowej do aktywnego udziału w tym wydarzeniu, na którym przewidujemy dyskusję nad następującymi zagadnieniami:

 • rola administracji centralnej w kreowaniu i kontroli kierunków rozwoju mostownictwa w Polsce,
 • potrzeba niezależnej weryfikacji projektów dużych i nietypowych obiektów mostowych,
 • rola nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektów mostowych,
 • tunele, konieczność w polskiej infrastrukturze drogowej,
 • poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych o dużej trwałości i niskich kosztach utrzymania,
 • poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych o znacznej odporności na działania wojenne i zamachy terrorystyczne,
 • zastosowanie kompozytowych materiałów do budowy mostów,
 • doskonalenie metod oceny stanu technicznego obiektów mostowych i wykorzystanie do obserwacji stanu technicznego konstrukcji za pomocą systemu kontrolno-pomiarowego (monitoring strukturalny, SHM)
 • obiekty inżynierskie typu landmark,
 • kierunki badań naukowych w obszarze budownictwa,
 • interesujące konstrukcje powstałe w ostatnim czasie w Polsce i na świecie – zalety i wady, blaski i cienie realizacji.

Tradycyjnie Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się pod hasłem: Materiały kompozytowe w mostownictwie.

Zapraszam do czynnego udziału i współtworzenia merytorycznych treści Seminarium!
Przewodniczący                 
Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Jan BILISZCZUK

Więcej informacji na stronie https://wdm.pwr.edu.pl/wdm2022

NOWA PUBLIKACJA

 

Trwałość mostów stalowych, Autor książki: Adam Wysokowski (link do bibliografii)
link do wydawnictwa: Trwałość mostów stalowych – Adam Wysokowski (Książka) – Księgarnia PWN

AKTUALNE SZKOLENIA

 

Aktualne szkolenia znajdują się na Portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl) – link.

RELACJA ZDJĘCIOWA Z REJSU MOSTOWCÓW
DOLNOŚLĄSKICH I ICH PRZYJACIÓŁ

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski
serdecznie zaprasza do zapoznania się z relacją zdjęciową, w zakładce SPOTKANIA MOSTOWCÓW,
ze Szkolenia z cyklu Nowoczesne Mostów Budowanie i XVIII Rejsu Mostowców Dolnośląskich.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA SUPER ZABAWĘ 🙂

REJS MOSTOWCÓW DOLNOŚLĄSKICH I ICH PRZYJACIÓŁ

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski
informuje i serdecznie zaprasza na:

Szkolenie z cyklu Nowoczesne Mostów Budowanie i XVIII Rejs Mostowców Dolnośląskich.
Termin: 24 czerwca 2022 roku – godz. 14.30 – 22.00.
Miejsce spotkania: Harcerski Ośrodek Wodny “STANICA”, ul. Kożuchowska 13.

Plan szkolenia i XVIII Rejsu

STRONA INTERNETOWA ZMRP OD

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski
informuje, że oficjalnie wystartowała strona internetowa naszego Oddziału.

Oficjalny termin startu zbiega się z XVIII Rejsem Mostowców Dolnośląskich.

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

ZWIĄZEK MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI