WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2023

 

Polscy inżynierowie wnieśli znaczący wkład w budowę linii kolejowych nie tylko na obszarze obecnej Polski, ale również poza jej granicami. Budowali linie kolejowe, które przeszły do legendy inżynierii kolejowej. Mamy tu na myśli ekstremalnie trudne linie kolejowe, jak np. Kolej Transsyberyjską w Rosji budowaną w latach 1891–1916, Kolej Wschodnio-Chińską w Mandżurii (1898–1903) czy Centralną Kolej Transandyjską w Peru (1860–1894).

Po obranej strategii rozwoju infrastruktury, w ostatnich kilkunastu latach, w Polsce prowadzona jest intensywna modernizacja głównych i lokalnych linii kolejowych, w ramach której wymieniana jest znaczna część wyeksploatowanych obiektów mostowych na nowe lub następuje ich rewitalizacja, a w związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego rozważana jest budowa linii kolejowych dużych prędkości, na których obiekty mostowe muszą spełniać specjalne warunki.

Biorąc to pod uwagę Organizatorzy Wrocławskich Dni Mostowych podjęli decyzję o poświęceniu kolejnej edycji seminarium właśnie tematyce mostów kolejowych.

W ramach obrad seminarium przewidujemy podjęcie dyskusji w obrębie
następujących zagadnień:
– historia rozwoju mostów kolejowych,
– perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej,
– zabytkowe mosty kolejowe,
– utrzymanie mostów kolejowych,
– wzmacnianie i przebudowa,
– obciążenia mostów na lokalnych liniach kolejowych,
– nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne,
– tunele kolejowe,
– mosty dla linii dużych prędkości.

Tradycyjnie Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się pod hasłem: Monitoring obiektów mostowych.

Zapraszamy wszystkie środowiska związane z obszarem inżynierii mostowej do aktywnego udziału w tym wydarzeniu i współtworzenia merytorycznych treści seminarium.

Przewodniczący
Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Jan BILISZCZUK

Więcej informacji na stronie https://wdm.pwr.edu.pl/

DZIEŃ MOSTOWCA

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z okazji dzisiejszego Dnia Mostowca – Święta, które wrosło w naszą mostową tradycję, Zarząd Związku Mostowców Oddziału Dolnośląskiego życzy satysfakcji z osiągnięć mostowych, tak na polu zawodowym, jak i prywatnym. Korzystając z okazji życzymy również dużo zdrowia, dobrej energii, optymizmu i samych słonecznych dni.  Do zobaczenia wkrótce na naszych spotkaniach i wydarzeniach!

Z pozdrowieniami
Zarząd ZMRP OD

Seminarium Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
“Mosty-Budowa, Wzmacnianie, Przebudowa”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszamy na Seminarium pt. „Mosty-Budowa, Wzmacnianie, Przebudowa”, które jest kontynuacją wcześniejszego Seminarium pt. „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”.

Seminarium odbędzie się w dniach 06-07 czerwca 2023 roku w Poznaniu w Hotelu Novotel & Ibis Poznań Centrum.

Zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa w konferencji i prosimy o przesyłanie zgłoszeń.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej:

http://www.seminarium-mostowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=2

Więcej informacji znajduje się w dołączonej ulotce Organizatora. ULOTKA

Serdecznie zapraszamy.
Komitet Organizacyjny Konferencji

 

SPOTKANIE GWIAZDKOWE 2022 ROK

ZARZĄD ZMRP ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

SERDECZNIE ZAPRASZA

na

SZKOLENIE NOWOCZESNE MOSTÓW BUDOWANIE

(temat: Współczesne wyzwania dla betonu mostowego)

i

SPOTKANIE GWIAZDKOWE – 2022

Miejsce: Hotel JASEK, Wrocław ul. Sułowska 39

Data i godzina: 13 grudnia 2022 roku (wtorek), godzina 15.00 – 20.00.

Uwaga: Obecność na szkoleniu i spotkaniu gwiazdkowym należy potwierdzić do 11 grudnia 2022 roku:

leszekbudych@o2.pl, tel: 609 814 232.

Ramowy plan szkolenia i spotkania gwiazdkowego w załączeniu.

Zarząd ZMRP Oddział Dolnośląski

 Plan spotkania gwiazdkowego 2022 ZMRP-OD

WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2022

 

Pierwsze dwudziestolecie XXI wieku to okres największego w dziejach Polski rozwoju budownictwa infrastrukturalnego. W tym okresie wybudowaliśmy podstawową sieć autostrad i dróg ekspresowych. Prowadzone są dalsze inwestycje drogowe oraz modernizacja linii kolejowych. W ramach tych inwestycji powstało w Polsce ponad 2000 nowych obiektów mostowych, a polscy inżynierowie opanowali zasady projektowania i budowy nowoczesnych konstrukcji. W Polsce powstały największe w Europie mosty typu ekstradosed, innowacyjne mosty hybrydowe i obiekty z kompozytów. Niemniej jednak w przebiegu niektórych procesów inwestycyjnych zostały wykazane niedostatki w zakresie projektowania czy przestrzegania reżimów technologicznych. W kilku nowych mostach wystąpiły awarie kabli zewnętrznych czy niedoszacowanie nośności. Te i inne czynniki spowodowały, że Organizatorzy Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe postanowili spotkanie w 2022 poświęcić wyzwaniom jakie stawia się przed inżynierem współczesnego mostownictwa.

Zapraszamy wszystkie środowiska związane z obszarem inżynierii mostowej do aktywnego udziału w tym wydarzeniu, na którym przewidujemy dyskusję nad następującymi zagadnieniami:

 • rola administracji centralnej w kreowaniu i kontroli kierunków rozwoju mostownictwa w Polsce,
 • potrzeba niezależnej weryfikacji projektów dużych i nietypowych obiektów mostowych,
 • rola nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektów mostowych,
 • tunele, konieczność w polskiej infrastrukturze drogowej,
 • poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych o dużej trwałości i niskich kosztach utrzymania,
 • poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych o znacznej odporności na działania wojenne i zamachy terrorystyczne,
 • zastosowanie kompozytowych materiałów do budowy mostów,
 • doskonalenie metod oceny stanu technicznego obiektów mostowych i wykorzystanie do obserwacji stanu technicznego konstrukcji za pomocą systemu kontrolno-pomiarowego (monitoring strukturalny, SHM)
 • obiekty inżynierskie typu landmark,
 • kierunki badań naukowych w obszarze budownictwa,
 • interesujące konstrukcje powstałe w ostatnim czasie w Polsce i na świecie – zalety i wady, blaski i cienie realizacji.

Tradycyjnie Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się pod hasłem: Materiały kompozytowe w mostownictwie.

Zapraszam do czynnego udziału i współtworzenia merytorycznych treści Seminarium!
Przewodniczący
Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Jan BILISZCZUK

Więcej informacji na stronie https://wdm.pwr.edu.pl/wdm2022

NOWA PUBLIKACJA

 

Trwałość mostów stalowych, Autor książki: Adam Wysokowski (link do bibliografii)
link do wydawnictwa: Trwałość mostów stalowych – Adam Wysokowski (Książka) – Księgarnia PWN

AKTUALNE SZKOLENIA

 

Aktualne szkolenia znajdują się na Portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl) – link.

RELACJA ZDJĘCIOWA Z REJSU MOSTOWCÓW
DOLNOŚLĄSKICH I ICH PRZYJACIÓŁ

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski
serdecznie zaprasza do zapoznania się z relacją zdjęciową, w zakładce SPOTKANIA MOSTOWCÓW,
ze Szkolenia z cyklu Nowoczesne Mostów Budowanie i XVIII Rejsu Mostowców Dolnośląskich.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA SUPER ZABAWĘ 🙂

REJS MOSTOWCÓW DOLNOŚLĄSKICH I ICH PRZYJACIÓŁ

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski
informuje i serdecznie zaprasza na:

Szkolenie z cyklu Nowoczesne Mostów Budowanie i XVIII Rejs Mostowców Dolnośląskich.
Termin: 24 czerwca 2022 roku – godz. 14.30 – 22.00.
Miejsce spotkania: Harcerski Ośrodek Wodny “STANICA”, ul. Kożuchowska 13.

Plan szkolenia i XVIII Rejsu

STRONA INTERNETOWA ZMRP OD

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski
informuje, że oficjalnie wystartowała strona internetowa naszego Oddziału.

Oficjalny termin startu zbiega się z XVIII Rejsem Mostowców Dolnośląskich.

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

ZWIĄZEK MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI