SPOTKANIA MOSTOWCÓW – ROK 2022

XVIII REJS MOSTOWCÓW DOLNOŚLĄSKICH ORAZ
SZKOLENIE NOWOCZESNE MOSTÓW BUDOWANIE
OBIEKTY MOSTOWE W CIĄGU ALEI WIELKIEJ WYSPY

SPOTKANIA MOSTOWCÓW – LATA WCZEŚNIEJSZE

XIII Rejs Mostowców – 2017

Zlot Mostowców – Bardo – 2017

Dzień Mostowca – 2018

Zlot Mostowców – Bardo – 2019

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
św. Jana Nepomucena w Bardzie

XV Rejs Mostowców – 2019

ZWIĄZEK MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI