ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE
ODBUDOWANEGO POMNIKA ŚW. JANA NEPOMUCENA
NA ZABYTKOWYM MOŚCIE KAMIENNYM W BARDZIE

Kultywowanie szacunku dla tradycji i wykorzystanie jej w przyszłości jako jednej z dróg prowadzących do rozwoju mostownictwa to jeden z punktów zadań statutowych Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach obchodów tegorocznego Dnia Mostowca 25 maja 2019 roku Oddział Dolnośląski ZMRP realizując zadanie statutowe współuczestniczył w odsłonięciu i poświęceniu odbudowanego pomnika św. Jana Nepomucena na zabytkowym moście kamiennym. Wydarzenie rozpoczęło się od przemówień inicjatorów, fundatorów i osób, dzięki którym po 74 latach figura patrona mostów wróciła na most kamienny w Bardzie. W pierwszej kolejności głos zabrał burmistrz Barda Krzysztof Żegański oraz Marcin Sęk, przewodniczący oddziału dolnośląskiego ZMRP. Swoją radość z efektów wieloletnich starań przywrócenia figury na bardzki most, wyraził też Leszek Budych, pomysłodawca i główny inicjator przedsięwzięcia. Jak powiedział obecny na wydarzeniu starosta Roman Fester: Teraz to już jest inny most. Ma opiekuna i nową duszę. Po przemówieniach dokonano odsłonięcia figury, a jej poświęcenia dokonał ksiądz Mirosław Grakowicz. O trudach powstawania pomnika i pracy opowiedziała zgromadzonym mieszkańcom i gościom, we własnej osobie autorka dzieła Beata Małecka. Następnie Burmistrz Barda podziękował wszystkim zaangażowanym w inicjatywę powrotu figury na most drobnymi upominkami. Wyraził również swoją wdzięczność wszystkim, którzy pracowali przy organizacji uroczystości. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Górnicza Orkiestra Dęta ze Złotego Stoku.
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności inicjator i koordynator przywrócenia pomnika na moście w Bardzie Leszek Budych, chcą serdecznie podziękować wszystkim, którzy wnieśli swój wkład, tak finansowy jak i rzeczowy w realizację odbudowy. Szczególnie burmistrzowi gminy i miasta Bardo – Panu Krzysztofowi Zegańskiemu – za przychylność, wytrwałość i motywację bez której nie było by pozytywnego finału i uroczystości odsłonięcia i poświęcenia figury. Pani Beacie Małeckiej, artystce rzeźbiarce, spod której dłuta wyłoniła się kamienna postać błogosławionego Jana Nepomucena. Proboszczowi Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie, o. Mirosławowi Grakowiczowi za duchowe wsparcie realizacji przedsięwzięcia. Marcelinie Thaj Van, Jackowi Garbaczowi i Edmundowi Budce z firmy PBW Inżynieria za wykonanie i koordynowanie czynności administracyjnych i projektu budowy cokołu. Kolegom – Adamowi Drożdżalowi, Przemysławowi Dębskiemu i Markowi Kalińskiemu – za nadzór i budowę cokołu oraz ustawienie figury na moście. Również firmom: Probudowa.com, Dromosttor i Banimex za pomoc w budowie cokołu, transporcie i ustawieniu figury na moście. Oraz wszystkim tym, niewymienionym z nazwiska czy nazwy, którzy aktywnie wspierali inicjatywę powrotu figury św. Jana Nepomucena do Barda.

Zdjęcia z odsłonięcia i poświęcenia pomnika:

Fot.1. Przemowa głównego inicjatora Leszka Budych

Fot.2. Widok na zabytkowy most kamienny w Bardzie

Fot.3. Widok na odsłoniętą figurę św. Jana Nepomucena – Patrona Mostów

Fot.4. Pamiątkowe zdjęcie osób uczestniczących w odsłonięciu pomnika św. Jana Nepomucena – Patrona Mostów

Fot.5. Przemarsz Górniczej Orkiestry Dętej ze Złotego Stoku po uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika św. Jana Nepomucena – Patrona Mostów

ZWIĄZEK MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI