KONTAKT

Siedziba Zarządu
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski
ul. Stanisławowska 27
54-611 Wrocław

Kontakt:
e-mail: zmrpod@wp.pl 

Zmiana konta do wpłaty składek członkowskich ZMRP Oddział Dolnośląski

MBank: 29 1140 2004 0000 3102 8089 2004 – konto Oddział Dolnośląski

Wysokość składek – wyciąg z uchwały Zarządu Krajowego ZMRP

Na podstawie §24 pkt 1 Statutu ZMRP Krajowa Rada ZM RP uchwala, co następuje:

§1. Określa się następujące wysokości składek członków Związku:

1. członek zwyczajny – 120 zł,
2. członek wspierający (osoba fizyczna) – nie mniej niż 120 zł,
3. członek wspierający (osoba prawna) – starający się o rekomendację Związku – nie mniej niż 2000 zł
4. członek wspierający (osoba prawna) – nie starający się o rekomendację Związku – nie mniej niż 500 zł

§2. Przyjęto następujące zasady szczegółowe dotyczące opłacania składek:

1. Emeryci i renciści płacą składkę w wysokości 50%.
2. Członek wspierający (osoba prawna) zostaje wpisany do rejestru członków wspierających na okres jednego roku od dnia złożenia deklaracji i opłacenia składki.
3. Członek zwyczajny i wspierający (osoba fizyczna) płaci składkę za każdy rok kalendarzowy.
4. Członek zwyczajny składający deklaracje w pierwszej połowie roku płaci za dany rok wpisowe i całą składkę roczną. Natomiast składając deklarację w drugiej połowie roku płaci wpisowe i połowę składki rocznej.
5. Wartość wpisowego oraz połowę wartości zebranych składek zatrzymuje Oddział, resztę ze składek przekazuje na konto Krajowej Rady.
6. Studenci, po złożeniu deklaracji członka wspierającego (osoba fizyczna) płacą składkę w wysokości 50%.

ZWIĄZEK MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI